Vatten och avlopp

Vatten och avlopp inne i huset är något som de flesta av oss ser som en självklarhet. Dock kan en vattenläcka ställa till med stora problem för en husägare. Allt byggmaterial har en tidbegränsad livslängd. Vatten och avloppsledningar är ofta i gjutjärn eller betong som med tiden slits och behöver bytas ut.

Vi på CN:s Gräv byter er vattenledning från kommunens nät, hela vägen in till husets avstängare. Er befintliga ledning byts mot 32mm PEM-slang, (plastslang), alltid av högsta kvalitet.

Avloppsledningar byter vi från lämplig plats i eller strax utanför huset hela vägen ut till kommunens huvudnät. Er befintliga ledning i gjutjärn eller betong byts ut mot 160mm markrör med så få skarvar som möjligt och spolmöjlighet för att enklare kunna avhjälpa eventuella framtida problem.

 Byte av vatten, avlopp och vatten.

 

 

 

 

 

 

Dagvatten

Vatten som inte tas om hand korrekt kan ställa till stora problem för ett hus. Att ha ett väl fungerande dagvattensystem kan skydda huset effektivt mot oönskade vattenskador. Vi på CN:s Gräv hjälper er att komplettera ert dagvattensystem när ni byggt till eller om huset så att oönskat vatten transporteras till det kommunala dagvattensystemet. Tänk på att även ett litet altantak kan fånga upp stora vattenmängder vid regn.

Många äldre dagvattensystem är kopplade på det kommunala avloppet vilket skapar stora problem för kommunen. Vi hjälper er att dra om ert dagvatten till det kommunala dagvattensystemet och sätter även nya dagvattenbrunnar vid behov.

Vid dagvattendragningar använder vi alltid markrör i plast av högsta kvalitet.


Postadress:
CN:s Gräv AB
Gökärtstigen 2
589 23 Linköping

Telefon:
013/154453
Mobiltelefon: 070/378 97 21
E-post: info@cnsgrav.se

 

Vårt koncept är:

Kunnande, modern teknik samt ett väl utfört arbete till rimliga fasta priser med garanti.