Husdränering

Varför dränera?

En husdränering med eller utan källare är nödvändigt för att leda bort vatten från huset, som annars kan skada både vägg och husgrund.

Den vanligaste anledningen att dränera om sitt hus är att förhindra eller avhjälpa fuktproblem i källaren. En ny dränering ger, förutom ett bättre inneklimat genom lägre fuktnivå, även lägre uppvärmningskostnader, på grund av att källarväggarna tilläggsisoleras i samband med dräneringen.

En dränering är en stor investering som kräver planering och kunskap. Vi på CN:s Gräv har lång erfarenhet av husdräneringar och erbjuder en komplett lösning efter era unika behov.

Hur går det till?

Dräneringen inleds med schaktning ned till lämplig nivå under husets sula.

 

Källarväggarna skrapas och sopas sedan från gammalt fuktskydd samt lera och sand. Eventuella sprickor i vägg och sula lagas.

 

Den äldre dräneringen avlägsnas och nya dräneringsrör 110mm med spolmöjlighet placeras med lämpligt fall under sulan. För att vatten och fukt ska leta sig till dräneringen täcks rören  rikligt med singel 8-16 mm.

 

Därefter sätts dräneringsskivor med isolerande effekt av typ Jackon Thermodrän 100 mm på husets sula och fästs mot väggen tillsammans med fiberduk med en plastlist. Singel 8-16mm placeras även utanför skivan minst 20cm upp mot väggen för att förstärka skyddet ytterligare.

 

Befintliga dagvattenrör byts ut mot nya markrör i plast 110mm.

 

Återfyllnad sker med befintligt material om inte annat avtalas. Marknivån höjs något för att förebygga sättningar i marken samt att skapa ett fall från huset.

 

 

Postadress:
CN:s Gräv AB
Gökärtstigen 2
589 23 Linköping

Telefon:
013/154453
Mobiltelefon: 070/378 97 21
E-post: info@cnsgrav.se

 

Vårt koncept är:

Kunnande, modern teknik samt ett väl utfört arbete till rimliga fasta priser med garanti.